Brugerrådet ved Lokalcenter Holme - Lokalcenter Holme
 
 
 
 
 

Lokalcenter Holme

Velkommen
Brugerrådet vælges for en toårig periode. Alle personer over 60 år samt førtidspensionister kan opstille som kandidater til brugerrådet. 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til formand Gunner Jensen.

Brugerrådet ved Lokalcenter Holme:
Svend Lassen, formand
Christian Fiirgaard, næstformand
Uwe Zielke, kasserer
Inge Jensen, sekretær 
Gunner Jensen, medlem
Vibeke Zielke, medlem
Karen Dannemann, medlem
Birgit Braad Nielsen, medlem
 
Brugerrådet har en postkasse, der hænger uden for brugerrådets kontor.
Har du idéer, klager, ros, ris, er du velkommen til at lægge en seddel i kassen.
Læs meget mere om Lokalcenter Holme
 

NYHEDER

Fra 1. marts 2014 er det muligt at logge på Aarhus Kommunes trådløse netværk via sms. Netværket findes I og omkring alle offentlige bygninger dvs på skoler, plejehjem, jobcentre, daginstitutioner, biblioteker eller lignende i byen.

PROGRAM

På lokalcentret finder du bl.a.:
  • Sundhedsklinik
  • Mulighed for selvtræning
  • Mange forskellige aktiviteter og arrangementer
  • En dejlig café, hvor du kan nyde din frokost eller en kop kaffe.
Besøg Holme Kirke
 
 
 
 
 
Brugerrådet ved Lokalcenter Holme